تحصیلات

  • کارشناسی حقوق آزاد اسلامی شهر قدس از سال 1387 تا 1391

مهارت

  • مهارت های مقدماتی آتشنشانی خوب -

زبان

خواندننوشتنمکالمه
انگلیسیمتوسطمتوسطمتوسط

قدرت گرفته از رزومه وبلاگ

وبلاگ خالی است